Jul 31, 2013

Burgtor i Lübeck - Stadsport i tegel...

Det mest fotograferade objektet i Lübeck är utan tvekan Holstentor, som är det man främst förknippar med staden.

Jag har därför som omväxling i stället koncentrerat mig på att föreviga Burgtor, som är en fantastisk tegelskapelse.

Då vi bodde strax söder om Lübecks citykärna, så passerade vi genom Burgtor flera gånger per dag. Varje gång var det svårt att inte ta fram kameran, för att dokumentera nya upptäckter, detaljer och vinklar.


No comments:

Post a Comment