Jun 27, 2013

Stjärnhusen i Rosta, Örebro - 1950 & 2012...

Bostadsområdet Stjärnhusen i Örebro där jag växte upp.


Mer om Stjärnhusen här och här.

 Östra Vintergatan - 1950.

 Östra Vintergatan - 2012, Samma vy som ovan.

Stjärnhus - Arkitektvision.

1 comment: