Jun 9, 2013

Loppisfynd i helgen från Erikshjälpen - Ramar och malmkrona...

Vid lördagens loppisrunda då vi besökte Erikshjälpen och Bra och Begagnat gjorde vi några fynd, varav nedanstående ramar och en fin liten malmkrona var de främsta objekten.

1 comment: