Feb 10, 2009

Simon & Tomas igen...


I veckans inredningsprogram på TV3 med Simon och Tomas blev slutresultatet en klar förbättring jämfört med tidigare program, även om det blev litet väl lekfullt i vissa aspekter (jag undrar emellanåt om dom avsiktligt driver med tittarna). Objektet som var ett hundcafe var tacksamt att snygga till / göra om, då vad som helst hade inneburit en förbättring.

No comments:

Post a Comment