Jun 15, 2014

Remsgården (Gammelremsgåren), underbar timmermanskonst och interiörmålning från 1700-talet...

Remsgården i byn Remmet, Svegs socken, Härjedalens kommun.

Så är vi tillbaka efter en härlig rundtur i Norrland och besök hos släkt och diverse olika sevärdheter. Då vi båda gillar byggnadshistoria och gamla trähus så stod givetvis ett besök på Remsgården högt upp på vår lista och något som vi verkligen såg fram emot. Vi blev inte besvikna trots att det inte var öppet så att man kunde gå in i husen, förmodligen beroende på att vi var tidiga på säsongen. Har ni vägarna förbi byn Remmet i Svegs socken, så är Remsgården absolut värt ett besök.

Följande text om Remsgården är lånad från Kringla punkt nu
Remsgården (Gammelremsgåren) ligger i byn Remmet. Den första fasta bosättningen i byn uppstod troligen omkring år 1600, sannolikt på Remsgårdens nuvarande plats. Tidigare var området fäboland till Överbergs by. Genom arvsskiften och köp avsöndrades under 1800-talet flera gårdar. Byn har idag i stort kvar sitt utseende den fick efter laga skifte, som genomfördes 1889-1904.

Remsgården är en i huvudsak fyrbyggd gård, som till stora delar byggdes upp under 1700-talet. Den var en mycket välmående gård, som vid den tiden hade två legendariska ägare, Olof Olofsson ("Stor-remsen" eller "Gammel-remsen") från 1704 och dennes son Olof ("Lill-remsen") från 1740. Gården var helt fyrbyggd fram till 1860-talet, då den splittrades. En del byggnader flyttades till andra intilliggande gårdar. Under 1900-talet har flera byggnader spårats upp och flyttats tillbaka till Remsgården.

Den äldre huvudbyggnaden, "Gammelstugan" är från 1700-talet. Det är en mycket påkostad timrad parstuga med framkammare och praktfull barfred från 1830. Invändigt är väggarna och taken, särskilt i helgdagsstugan, rikt utsmyckade med målningar. De är daterade till 1774 och har enligt uppgift troligen målats av svegkonstnären Erik Wallin.

Kring ett gårdstun grupperar sig förutom Gammelstugan ett portloft från 1700-talet. Kring tunet finns också en parloftbod från 1795 och det nya boningshuset, vars ålder är osäker. En avstyckning för huset gjordes 1914, men det är inte känt om det redan stod ett hus på platsen. Till gården hör också en bagarstuga från 1748 och ett dubbelhärbre med ett litet härbre intill. Vidare finns en kornlada från 1770, en torkbastu, en loftbod och ett torrdass.

Remsgården blev tidigt uppmärksammad för sin ålderdomliga karaktär. På Skansen representeras Härjedalen av Älvrosgården, men enligt uppgift hade Arthur Hazelius hellre flyttat dit Remsgården istället. Under 1920-talet genomfördes uppmätning och restaurering av Gammelstugan på initiativ av Eric Festin. Under 1980- och 90-talen har restaureringar åter genomförts av gården. Inom kort skall målningarna genomgå konservering. Remsgården har länge varit museum och ägs idag av Svegs Hembygdsförening, som övertog gården av STORA 1996.

OBS. De två interiörbilderna är tagna genom två olika fönster.
No comments:

Post a Comment