Apr 8, 2014

Monsanto i Portugal, byn som är byggd med och runt gigantiska granitblock. Helt fantastiskt...

Monsanto är en uråldrig befäst by som ligger högt uppe på sidan av berget Mons Sanctus (758 meter) och byn har inte förändrats nämnvärt under århundraden. Under de senaste decennierna har Monsanto blivit allmänt känd som "den mest portugisiska byn Portugal" (i en grupp av tolv klassificerade historiska byar i Portugal) och är ett populärt och spektakulärt resmål för turister.

Det som är utmärkande för Monsanto är att byn är byggd med och runt gigantiska granitblock. De små gatorna slingrar sig runt klipporna och blocken och husen ligger inklämda mellan dessa. Blocken är även en integrerad del av väggar, golv och även tak på många hus. Man har byggt byn och husen i samklang med naturen och inte som idag när man i stället mestadels försöker besegra den

På toppen av berget ligger en gammal slottsruin med vidsträckt utsikt över omgivningarna. Slottet har historiska anor och spelade en viktig roll under medeltiden och har bland annat tillhört tempelriddarna. Det sprängdes under 1800-talet vid en ammunitionsolycka.

1 comment: